Polityka Prywatności i pliki cookies image
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")
Paulina Szeptycka, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jprestige Paulina Szeptycka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach.  
 •      Świadczenie      usług oferowanych w Sklepie
       
 •      Realizacja      Twoich zamówień
       
 •      Marketing      bezpośredni oferowanych usług
Podstawa przetwarzania:
 •      Umowa      sprzedaży lub czynności podejmowane, zmierzające do jej zawarcia      (art.6 ust.1 lit. b RODO)
       
 •      Obowiązek      prawny, np. związany z rachunkowością (art.6 ust.1 lit. c RODO)
       
 •      Zgoda      kupującego zatwierdzona w sklepie (art.6 ust.1 lit. a RODO)
       
 •      Prawo      Przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony      ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
       
 •      Prowadzenie      przez nasza firmę marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f      RODO)
Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach konieczne do zawarcia umowy.


Skutek niepodania danych:
 •      brak      możliwości korzystania z usług Sklepu
       
 •      brak      możliwości dokonania zakupów w Sklepie
W każdej chwili można cofnąć zgodę, trzeba nas tylko o tym poinformować mailowo info@moto-adventure-tech.com

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.


OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 •      przestanie      ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
       
 •      cofniesz      zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
       
 •      zostanie      przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Przysługuje Ci prawo żądania:
 •      dostępu      do Twoich danych osobowych,
       
 •      ich      sprostowania,
       
 •      usunięcia,
       
 •      ograniczenia      przetwarzania,
       
 •      przeniesienia      danych do innego administratora,

Oraz
 •      wniesienia      w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.


CIASTECZKA
Nasz Sklep korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).

Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i nie powodują zmian w ustawieniach.

W każdej chwili możesz usunąć plili cookies lub je blokować.
My korzystamy z nich aby zapamiętać informacje o Twojej sesji lub
w celu marketingowym.


Odbiorcy danych osobowych w naszym sklepie:
 •      dostawca      oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
       
 •      biuro      księgowe
       
 •      podmiot      realizujący dostawę towarów: DPD, POCZTA POLSKA
       
 •      dostawca      płatności
       
 •      dostawca      oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np.      oprogramowanie księgowe)
       
 •      odpowiednie      organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany      do udostępnienia im danych.
       
 •      podmiot      zapewniający system mailingowy

Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z administratorem
info@moto-adventure-tech.com