Polityka Prywatności i pliki cookies image

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")
Miłosz Szeptycki, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Moto-Adventure-Tech Miłosz Szeptycki, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:9241734435, REGON:081136073, ul.Ceramików 6,
68-130 Gozdnica.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach.

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacja Twoich zamówień
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług
Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub czynności podejmowane, zmierzające do jej zawarcia (art.6 ust.1 lit. b RODO)
 • Obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art.6 ust.1 lit. c RODO)
 • Zgoda kupującego zatwierdzona w sklepie (art.6 ust.1 lit. a RODO)
 • Prawo Przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Prowadzenie przez nasza firmę marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach konieczne do zawarcia umowy.


Skutek niepodania danych:

 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
W każdej chwili można cofnąć zgodę, trzeba nas tylko o tym poinformować mailowo info@moto-adventure-tech.com

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.


OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:


 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Przysługuje Ci prawo żądania:
 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora,

Oraz

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.


CIASTECZKA
Nasz Sklep korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).

Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i nie powodują zmian w ustawieniach.

W każdej chwili możesz usunąć plili cookies lub je blokować.
My korzystamy z nich aby zapamiętać informacje o Twojej sesji lub
w celu marketingowym.


Odbiorcy danych osobowych w naszym sklepie:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • biuro księgowe
 • podmiot realizujący dostawę towarów: DPD, POCZTA POLSKA
 • dostawca płatności
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.
 • podmiot zapewniający system mailingowy

Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z administratorem
info@moto-adventure-tech.com​​​